Specjalistyczne roboty górnicze:

  • wykonywanie tam wentylacyjnych, izolacyjnych, oporowych itp.
  • wykonywanie uszczelnień ociosów wyrobisk / torkretowanie
  • remonty i konserwacja obmurzy wyrobisk takich jak:

          - podszybia

          - komory pomp głównego odwadniania

          - przekopy wykonane w obudowie murowej

  • wzmacnianie i przebudowa wyrobisk dołowych poziomych i pionowych
  • wszelkiego rodzaju roboty betoniarskie, murarskie i zbrojeniowe

 


TUV NORD TUV NORD ISO TUV NORD ISO
Karbon Sp. z o.o.
ul. Obroki 77
40-833 Katowice

tel: (32) 250-65-63
tel: (32) 204-65-71

fax: (32) 250-65-30

e-mail: karbon.biuro@op.pl